Bloghttp://michaelakovacicova.blog.sme.sk/rssblog.sme.skblog@sme.skskSpoločenská zmluva po anglicky (michaelakovacicova)Preložiť niektoré pojmy z oblasti práva do angličtiny nie je vôbec jednoduché, a to hlavne v prípade, keď píšete pre klienta, ktorý pochádza z krajiny, kde majú angloamerický právny systém. Jedným z týchto pojmov je spoločenská zmluva, ktorá je potrebná pre založenie obchodnej spoločnosti. Čo právnik, to iný preklad. Ďalej ponúkam preklady, ktoré používam ja, resp. s ktorými som sa vo svojej praxi stretla.Sun, 12 Aug 2012 10:06:11 +0200https://michaelakovacicova.blog.sme.sk/c/305370/Spolocenska-zmluva-po-anglicky.html?ref=rssÚčtovná závierka a jej uloženie do zbierky listín obch. registra (michaelakovacicova)Podnikatelia v Slovenskej republike sú povinní viesť účtovníctvo. Spoločnosti s ručením obmedzeným a akciové spoločnosti účtujú v sústave podvojného účtovníctva o stave a pohybe obchodného majetku a záväzkov, čistého obchodného imania, o nákladoch, výnosoch a zisku alebo strate podniku.Wed, 18 Jul 2012 18:10:59 +0200https://michaelakovacicova.blog.sme.sk/c/303748/Uctovna-zavierka-a-jej-ulozenie-do-zbierky-listin-obch-registra.html?ref=rssMlčanlivosť advokáta - 2. časť (michaelakovacicova)Je povinnosť mlčanlivosti advokáta povinnosťou „večnou"? Odpoveď je záporná. Advokáta totiž možno pozbaviť povinnosti zachovávať mlčanlivosť. Kto však zbavuje tejto povinnosti advokáta, resp. osoby, ktoré sa podieľajú na jeho činnosti spojenej s poskytovaním právnych služieb? V prvom rade je to klient, či už fyzická alebo právnická osoba. Súhlas s pozbavením povinnosti advokáta zachovávať mlčanlivosť musí mať písomnú formu. To znamená, že nie je možné, aby klient pozbavil advokáta povinnosti zachovávať mlčanlivosť napríklad len ústne. Za pozbavenie mlčanlivosti sa nepovažuje ani vyhlásenie klienta vykonané voči orgánu štátnej správy, policajného zboru, prokuratúry, súdu alebo tretej osobe.Sun, 15 Jul 2012 12:39:07 +0200https://michaelakovacicova.blog.sme.sk/c/303473/Mlcanlivost-advokata-2-cast.html?ref=rssMlčanlivosť advokáta - 1. časť (michaelakovacicova)Opakovanie je matkou múdrosti, preto si pripomeňme, kedy je advokát povinný zachovávať mlčanlivosť. Jednou zo základných povinností advokáta pri výkone advokácie je jeho povinnosť zachovávať mlčanlivosť. Advokát je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkokonom advokácie.Sat, 14 Jul 2012 15:29:13 +0200https://michaelakovacicova.blog.sme.sk/c/303430/Mlcanlivost-advokata-1-cast.html?ref=rss